missie en visie


Buurtwerk ’t Lampeke zet in op het realiseren van het recht op een menswaardig leven voor maatschappelijk kwetsbare doelgroepen. Dit doen we door gemeenschappelijke problemen van maatschappelijke achterstelling en sociale uitsluiting weg te werken. Armoedebestrijding, nl. het opkomen tegen en veranderen van maatschappelijke mechanismes en structuren, die situaties van achterstelling en uitsluiting veroorzaken en in stand houden, staat centraal.

 

1. Dit doen we door de eigen kracht van mensen in maatschappelijke kwetsbaarheid sterker te maken en zowel individueel als in groep acties te ondernemen. We focussen hierbij op het belang van de sociale mix en het buurtgericht werken. Daarnaast doen we dit ook door het werken aan verandering/verbetering op beleidsmatig niveau.

 

2. We werken binnen de buurt aan de verbetering van de leefbaarheid. Daarnaast werken we met onze werking vanuit de buurt - in diverse samenwerkingsverbanden met partnerorganisaties, het middenveld en in dialoog met beleidsorganen - aan de globale en de collectieve strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

 

3. Zolang maatschappelijk kwetsbare groepen tegenover elkaar staan en sterkere groepen uitgespeeld worden, bemoeilijkt dit processen om structureel invloed te verwerven binnen de samenleving. Daarom zet Buurtwerk ’t Lampeke in op het werken aan solidariteit tussen groepen mensen en het versterken van hun gezamenlijke positie. Buurtwerk ’t Lampeke kiest ervoor om extra aandacht te hebben voor de meest kwetsbare doelgroepen (binnen het bereiken en werken met diverse doelgroepen).

 

4. Dit alles gebeurt ‘van onderuit’, samen met (groepen) mensen, met expliciete aandacht voor en stem van de maatschappelijk kwetsbare doelgroep. Deze principiële participatie speelt zich af in de werking, binnen de maatschappij en naar het beleid toe. Het gaat om participatie, waarbij het volledige traject samen wordt afgelegd.

    Share