Nationale Loterij

     

De projecten rond duurzaamheid en armoedebestrijding hieronder beschreven waren/zijn enkel mogelijk met de steun van de Nationale Loterij als belangrijke prioritaire financierder. Waarvoor dank.

1. Duurzaamheid: het project ‘de Groene Ridder’

Het is niet altijd evident voor de meest kwetsbare mensen binnen onze maatschappij om 'duurzame en ecologische principes' te hanteren. De oorsprong kan liggen in culturele verschillen, bepaalde uitsluitingsmechanismen. Het komt vaak ook door het gebrek aan financiële middelen. We willen als buurtwerk een voorbeeldfunctie opnemen en veranderingsprocessen op gang brengen om de verbindingen tussen armoedebestrijding en duurzaamheid mogelijk te maken en te versterken. Dit gaat over het eigen aankoopbeleid binnen de werking en de eigen keuzes rond mobiliteit met de medewerkersploeg, de volwassenen, de kinderen en de jongeren. Vanuit deze voorbeeldfunctie en door specifieke acties willen we mensen in armoede versterken in hun bewustmaking en in de dagdagelijkse praktijk laten ervaren hoe het anders kan. Door de steun van de Nationale Loterij konden we hier de afgelopen vier jaar sterk op inzetten. De buurtmoestuin, werken met gezonde en lokale voeding, het aankopen van een duurzaam fietsenpark, de realisatie van de fietstaxi en cargo ... Het zijn enkele concrete realisaties die we enkel en alleen met de steun van de Nationale loterij konden verwezenlijken.

Andere samenwerkingspartners binnen de Groene Ridder zijn VLM, Give and Gaine, OCMW Leuven, de stad Leuven, de KBS en de Sint-Jansschool.

Lees hier het artikel van de fietstaxi in de buurtkrant. Ga ook eens kijken op https://www.facebook.com/groeneridder/

Hieronder zie je enkele foto's van activiteiten en/of promotie van activiteiten.

      


2. Armoedebestrijding kwetsbare gezinnen met jonge kinderen

Werken met gezinnen met jonge kinderen staat centraal in de strijd tegen armoede. Kansen creëren vanaf de geboorte, verbinding maken met een aangepaste hulp- en dienstverlening, het belang van warme en veilige plekken waar deze gezinnen zich thuis voelen en werken aan vertrouwensbanden op lange termijn. Van hieruit ondernemen de gezinnen samen met de werking acties op maat van de noden en de krachten van het gezin. Belangrijke uitgangspunt is het belang van een goede netwerking en samenwerking tussen diverse partnerorganisaties, samenwerking met onderwijs, kinderopvang, cultuur, tewerkstellingsdiensten …

In 2014-2016 werkten we in een intense samenwerking met de Wissel, CAW Oost-Brabant en Amber aan het belang van het aanbieden van relaties als uitgangspunt van een goede hulpverlening. Dat resulteerde in een sterk product ‘Trajecten van Hoopverlening’, dat momenteel gebruikt wordt als inspiratiemateriaal in diverse opleidingen en binnen het werkveld (in België en Nederland).

(hieronder foto van het magazine en van het lanceringsmoment op 22 september 2016)

    

Trajecten van Hoopverlening werd een documentaire (met ondersteunend materiaal) in drie delen over het belang van het maken van relatie, authentiek en kwetsbaar zijn, lange trajecten durven en mogen aanbieden, luisteren om te komen tot verbinding, ‘er zijn’, samen zoeken en uitproberen, buiten de lijntjes kleuren, het op maat van de hulpvrager werken. En nog zo veel meer. De documentaire wil inspiratie en beweging brengen in de hulpverlening en de menselijke relatie centraal stellen.

Klik hier voor een foto-overzicht van de lancering van de documentaire op 22 september 2016. Lees ook dit artikel op sociaal.net en dit artikel in Welwijs.

Momenteel (2016-2018) werken we aan het project ‘brugfiguren’. Centraal staat de aandacht voor een rechtvaardige rechtentoekenning voor deze gezinnen. Belangrijk hierbij is het werken met brugfiguren en brugorganisaties, die de verbinding maken tussen gezinnen en maatschappelijke dienstverlening. Dit project zal eind 2018 resulteren in verschillende producten ter ondersteuning van de realisatie van structurele bruggen in de strijd tegen armoede. Dit project is enkel mogelijk met de financiële steun van de Nationale Loterij en van het Kinderarmoedefonds (KBS).

De kernpartners in het project ‘brugfiguren’ zijn de Wissel, CAW Oost-Brabant, Amber, Sint-Jansschool, Huis van het Kind Leuven en UCLL Leuven (lerarenopleiding). HIVA (KULeuven) zorgt voor de wetenschappelijke onderbouw.

(foto van uitnodiging dialoogdag Leuvens netwerk januari 2018)

  

    Share