Ouders worden vrijwilligers

Ouders krijgen binnen de werking ook een plaats als vrijwilliger. Ze geven mee vorm aan de werking en wat er wordt uitgebouwd. Ze werken actief mee op verschillende manieren: van koken tot voorlezen, van inkopen doen tot inhoudelijk discussiëren over opvoeding, van een handje mee te steken op feestmomenten tot een overleg op het kabinet van welzijn of onderwijs. De inbreng van ouders is een essentieel gebeuren binnen de werking, zowel bij het basis- en projectmatig werken als bij onze beleidsacties. En tenslotte krijgen ook ouders een duidelijke plaats in de werking op het beleidsmatige vlak. Ouders werken mee in de overleggroepen onderwijs en opvoeding binnen het Vlaams Netwerk, nemen deel aan dialoogdagen vanuit de overheid, e.d. Ouders begeleiden ook vormingen en intervisies, begeleiden mee studiedagen en brengen expertise aan rond opvoeding voor het schrijven van artikels. Dat dit een meerwaarde geeft aan de ontmoetingsmomenten en de plek van ouders in de werking, is nogal logisch. Dit werkt tegelijk ook versterkend naar de andere ouders, die dit zien, vragen stellen en zelf ook mogelijkheden zien om in actie te komen en betrokken te zijn.

    Share