onderzoek

12/01/2016

Op 12 januari stelde het steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting hun tweejaarljks verslag (2014-2015) 'Publieke diensten en armoede'. Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie. We raden dit ten zeerste aan als sterk leesmateriaal. Je...

24/11/2014
Schoolkinderen en hun opvang. Wat leren ze ons over hun kwaliteit? Een onderzoeksrapport, gepresenteerd in november 2014. Dit onderzoek kwam tot stand in opdracht van Kind en Gezin en werd uitgevoerd door het VBJK: Peleman, B. Boudry, C. Bradt, L. Van de Walle, T. & Vandenbroeck, M. Wij werkten mee...
15/09/2014

 

Masterproef (J-N Hocepied) Universiteit Gent, Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Het thema was: ‘Hoe werken verenigingen waar armen het woord nemen samen met...

01/01/2011
In 2010 deed de universiteit van Gent een onderzoek rond de vrijetijdsbeleving van kinderen in armoede, in opdracht van de Vlaamse overheid (Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd). Dit onderzoek brengt in drie...
08/09/2010

Op 8 september 2010 organiseerde het Fonds van bpost voor alfabetisering een ontmoeting tussen verschillende praktijken, die werken met gezinnen met jonge kinderen binnen het kader van alfabetisatie en taalontwikkeling. Er was een ruime uitnodiging gestuurd naar de sector en beleidsmakers om deel te nemen aan deze dag, waar ontmoeting, debat en...

01/07/2010

Philippe Noens en Stefan Ramaekers van het Laboratorium voor Educatie en Samenleving, K.U.Leuven deden een onderzoek naar opvoedingsondersteuning tijdens ontmoetingsmomenten met ouders.  Dit gebeurde in opdracht van de Dienst Welzijn en Gezondheid van de provincie Vlaams-Brabant. Zij presenteren een onderzoeksverslag en een bronnenboek....

01/06/2010

Tijdens het Europees jaar van de armoede deed het onderzoekscentrum een belevingsonderzoek bij kinderen en jongeren die in armoede leven, in samenwerking met de Vlaamse overheid en Unicef België. Vanuit onze werking werkten we actief mee aan dit onderzoek. Zo trokken we er o.a. een weekend op uit op samen met kinderen te zoeken en na te denken...

    Share