voorschoolse kinderopvang

Sedert 1 april 2014 is dagopvang de Wurpskes erkend als voorschoolse kinderopvang voor 10 kindplaatsen. Na meer dan 20 jaar projectsubsidie was deze structurele erkenning een belangrijke mijlpaal in het bestaan van onze werking. Wij krijgen een basissubsidie en daarnaast een extra subsidie voor het werken met kwetsbare gezinnen (trap 3). Jammer genoeg zijn de middelen, ondanks de doelstellingen en de uitgangspunten van het nieuwe decreet kinderopvang, onvoldoende om de werking te realiseren en moeten we jaarlijks op zoek naar extra middelen om de Wurpskes leefbaar te houden. We hopen dat dit op termijn veranderd en dat de erkenningen binnen trap 3 voldoende gehonoreerd worden voor hun werk met kwetsbare gezinnen.

    Share