koffer schaap

    Koffer Schaap is een eenvoudig te gebruiken spel- en vertelpakket voor jonge kinderen (peuters en kleuters) rond de thema’s samen spelen, eigenheid en diversiteit. De familiale context van de kinderen staat centraal. Koffer schaap richt zich expliciet naar kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen en biedt kapstokken om net met deze kinderen te werken rond een positief zelfbeeld en het zich goed in hun vel voelen. Koffer Schaap richt zich naar jeugdwerk, onderwijs, voor- en buitenschoolse opvang, thuisbegeleidingsdiensten, e.a.

Dit spelpakket werd binnen de werking ontwikkeld (2006-2010) door Lieven Verlinde en Fieke Tak. Na een eerste uitgave in eigen beheer werd ze ruimer op de markt gebracht in mei 2010 door uitgeverij De Boeck. Meer info vind je in deze folder. Het pakket met de poppen is te koop bij onze werking via bestelling@lampeke.be.
 
De verkoopprijs is 45 euro. (= verlaagde prijs)
Meer info bij bestelling@lampeke.be.
 
Wij bieden vorming aan rond Koffer Schaap. Vanuit onze expertise in de eigen werking (met peuters en kleuters) bieden we vormingen aan voor werkingen, die Koffer Schaap willen gebruiken. Dit kan binnen het jeugdwerk, de opvangsector, het onderwijs, thuisbegeleidings- en pleegdiensten e.a.. Het concept van de vorming hangt af van de specifieke vraag en wordt op maat van de aanvrager gemaakt. Minimum duur van deze vorming is twee uur. Meer info bij lieven.verlinde@lampeke.be.
    Share