kansarmoede algemeen

een algemeen vormingspakket 'Insluiten of Uitsluiten?’

 

Waar kiezen we voor als samenleving? als organisatie? als burger?

Willen we een solidaire samenleving waar alle mensen kansen krijgen om zich te ontwikkelen?

Worden de grondrechten voor iedereen gerespecteerd?

 

In 'Insluiten of Uitsluiten?’ leggen we de focus op het thema 'armoede en sociale uitsluiting’. Wat is armoede? Hoe worden mensen uitgesloten? Waar zitten structurele systeemfouten in onze maatschappij? Kunnen wij van onderuit tot verandering komen? Kan je als organisatie, medewerker of betrokken burger mee het (kleine) verschil maken? We vertrekken vanuit concrete praktijkverhalen. We gaan aan de slag  in een mix van concrete oefeningen, dialoog, film- en audiofragmenten, stellingen en kaders. We staan stil bij hoe we met deze realiteit kunnen omgaan én waar we verandering kunnen realiseren, op het concrete en persoonlijke niveau, maar mogelijks ook op het maatschappelijke en beleidsniveau. Tijdens de sessie is het de bedoeling dat de deelnemersgroep concrete vragen en eigen praktijkervaring binnenbrengen. 

 

Minimum duur van deze vorming is 90 minuten, maar we opteren voor een sessie van 2 tot 3 uur. We werken het liefst op maat van de aanvrager via een voorbereidend gesprek.

 

Indien haalbaar wordt er gewerkt met ervaringsduskundigen, die met de groep in gesprek gaan. Indien niet mogelijk, wordt deze ervaring binnengebracht via beeld- en audiofragmenten. We gebruiken ook het inhoudelijk materiaal uit onze twee documentaires: www.hoopverlening.be en www.overbruggen.be.