Vormingsaanbod

Vanuit onze jarenlange werking met de maatschappelijk kwetsbare doelgroep hebben we heel wat expertise opgebouwd. We bieden deze expertise aan voor een breed publiek via ons vormingspakket en buurtwandelingen: beroepskrachten in de en buiten de sector, vrijwilligers, kansengroepen, algemeen rond kansarmoede, buurtwandelingen, medewerking aan studiedagen, informatiesessies over specifieke projecten, coaching, …

 
Wat er telkens terugkomt, is dat we onze expertise en ervaringen uitwisselen met andere organisaties. We zoeken naar een actieve combinatie van opdrachten, discussies, beeldfragmente en theoretische kaders, aangepast aan de leefwereld en de vraag van de deelnemersgroep. Elke vorming wordt op maat samengesteld ifv. de aanvraag. Elke vraag is dus welkom en voor ons een aangename uitdaging om er vorm aan te geven. Voor een eerste contact, stel je jouw vraag aan Lieven Verlinde, verantwoordelijke voor de vorming, lieven.verlinde@lampeke.be.
 
We willen onze expertise vertalen naar een vormingsaanbod in de diepte, met specifieke inhouden voor specifieke doelgroepen. Daarnaast streven we om tot structurele samenwerkingsverbanden te komen (over jaren heen), waarbij we de vormingen inpassen in een traject op langer termijn. Zo vermijden we éénmalige en (soms te) oppervlakkige workshops.
 
Alle vormingen worden ontwikkeld en constant gevoed vanuit het basiswerk samen met mensen uit kansarmoede en sociale uitsluiting. Ifv. de vraag en de mogelijkheden worden vormingen begeleid door een personeelslid, in tandem met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen of met een begeleidersploeg van meerdere mensen.
 
Aantal deelnemers: we proberen telkens te zoeken naar een kwaliteitsvolle haalbaarheid ifv. de vraag. De ervaring leert dat een groep van 16-18 mensen het maximum is om samen in interactie te gaan en de betrokkenheid scherp te houden.