Lezen in de zomer is leuk

Ga ook naar onze website: www.lezenisleuk.be.

De Rugzak/Leesmaatjes is een project rond leesplezier en taalstimulering en situeert zich (hoofdzakelijk) tijdens de schoolvakanties. Kinderen uit kans- en taalarme gezinnen en/of anderstalige gezinnen lopen tijdens schoolvakanties heel veel achterstand op, op het vlak van het Nederlands (zomerverlies). Dit beïnvloedt hun schoolcarrière. Het project is op te splitsen in twee onderdelen.

1. Kinderen die tijdens vakanties naar het buitenland gaan. Hiervoor wordt er een taalrugzak samengesteld met allemaal Nederlandstalig materiaal. Dit gebeurt in sterke samenspraak met en engagement van kinderen en ouders. Ook de buurtscholen zijn hierbij sterk betrokken.
2. Voor de thuisblijvers bieden we Leesmaatjes aan. Het lezen wordt tijdens onze speelpleinwerking in een speelse, niet-verplichtende omgeving geprikkeld om te lezen en in boeken te neuzen. Hierbij wordt een vrijwilligersploeg betrokken.
 
Dit project werd opgestart in 2007. Na enkele jaren intensief werken en een eerste publicatie gaven we in 2015 nieuwe input aan de Rugzak/leesmaatjes en werkten we aan een nieuw boek 'Lezen in de zomer is leuk'. Meer info over die publicatie vind je hier. Kijk ook eens naar  de foto's van deze boekpresentatie. Het boek is te koop voor 8 euro via bestelling@lampeke.be. Meer inhoudelijke info kan je krijgen via lezenindezomer&lampeke.be.
 
 
Iets niet duidelijk? mail naar lezenindezomer@lampeke.be. Of onze website www.lezenisleuk.be.