vrijwilligers

Vrijwilligerswerk neemt een centrale plek in binnen onze buurtwerking. Zonder de grote groep vrijwilligers, die mee hun schouders zetten onder de uitbouw van onze werking, zouden wij niet kunnen (en eigenlijk ook niet willen) bestaan.
 
In elke deelwerking nemen vrijwilligers belangrijke taken op zich. Dit situeert zich binnen een heel ruim takenpakket en er is aandacht voor alle facetten van de organisatie, van het concrete en praktische tot het beleidsmatig werken: o.a. poetsen, koken, kinderen begeleiden, voorlezen, fietsen herstellen, voorbereiden en deelnemen aan thema-werkgroepen, interne en externe vormingen begeleiden, organiseren van buurt- en andere activititeiten. Er is een kerngroep vrijwilligers, die deelneemt aan inhoudelijke werkgroepen en dialoogmomenten. Daarnaast zetelen er ook vrijwilligers in de beleidsorganen (Algemene Vergadering en Raad van Bestuur) van de buurtwerking.
 
Wij kiezen er voor om de vrijwilligerswerking uit te bouwen binnen een sociale mix. Zo kunnen mensen met verschillende achtergronden en capaciteiten elkaar versterken en maken we verbindingen tussen een groep zeer verschillende mensen. We proberen op deze manier in de werking een inspirerend praktijkvoorbeeld te zijn van wat diversiteit kan betekenen binnen een maatschappij.
 
Tegelijkertijd besteden we extra aandacht aan de plek van mensen binnen kansarmoede binnen dit vrijwilligerswerk. Zij staan centraal en geven vorm aan de uitbouw van onze werking. Iedereen krijgt kansen om door te groeien en zijn/haar stem te laten horen binnen (en buiten) de werking.