prijzen

Let op , dit zijn nieuwe prijzen, geldend vanaf 1 februari 2022. Elke nieuwe aanvraag vertrekt vanuit deze aangepaste prijzen. Deze aangepaste prijzen zijn noodzakelijk om de energie (letterlijk en figuurlijk) en de tijdsinvestering van 'onze mensen' te vergoeden.

Meer informatie: neem contact op met Lieven Verlinde, lieven.verlinde@lampeke.be, 0477 75 23 73.

1. Vormingsaanbod

Voor het begeleiden van een vorming vragen we een prijs per dagdeel (maximum drie uur per voormiddag, namiddag of avond) + een reiskost (= kost van openbaar vervoer of 0,3468 euro/km). Voor vormingspakketten die kaderen binnen een samenwerkingsverband of die gekoppeld zijn aan een financiële actie voor de werking, worden er specifieke prijsafspraken gemaakt.

  • overheid en privé : 345  euro/dagdeel, 595 euro/twee dagdelen na elkaar
  • andere organisaties: 225 euro/dagdeel, 395 euro/twee dagdelen na elkaar
Belangrijk: voor vormingspakketten bij verenigingen waar armen het woord nemen en andere armoede-organisaties worden er specifieke prijsafspraken gemaakt ifv. de financiële haalbaarheid. Prijsbelemmering mag voor geen enkele organisatie een reden zijn om het niet te laten doorgaan, wij gaan graag in gesprek hierover.
 
2. Buurtwandelingen en werkbezoeken
 
Ook voor buurtwandelingen vragen we een prijs per dagdeel (max. drie uur).
Deze prijs geldt ook voor scholen (basis-secundair-hoger), die vragen om een werkbezoek met uitleg en rondleiding in het kader van de algemene opleiding of een project/themawerk. 
Voor buurtwandelingenen werkbezoeken die kaderen in een groter geheel (bvb. een vormingscyclus), worden specifieke prijsafspraken gemaakt. Voor vragen, die kaderen binnen een actie t.v.v. de werking of binnen een specifieke samenwerking, worden er afspraken op maat gemaakt. Prijsbelemmering mag voor geen enkele organisatie een reden zijn om het niet te laten doorgaan, wij gaan graag in gesprek hierover.
  • overheid en privé : 225  euro
  • andere organisaties: 125  euro
  • Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen: 50 euro
  • organisaties die een financiële actie ten voordele van 't Lampeke doen: gratis
3. Algemeen
 
Indien gewenst, kan een vorming ook doorgaan bij ons in de werking. WIj hebben lokalen voor kleinere en grotere groepen. Wij kunnen dan ook voor koffie/thee/water/... zorgen en voor een lunch (broodmaaltijd met soep). De prijsafspraken maken we ifv. de mogelijkheden en de grootte van de groep.
 
We vinden het belangrijk dat we via dit aanbod een invloed kunnen hebben op een groep mensen of een organisatie en een meerwaarde kunnen betekenen in het denken over kansarmoede en sociale uitsluiting. Financiële bezwaren mogen dus nooit een reden zijn om geen contact op te nemen. Integendeel, we zoeken graag samen – binnen het haalbare - naar een oplossing.