Armoede is veel meer dan geen geld hebben

Armoede is veel meer dan geen geld hebben
Op het VRT-nieuws komt Dylan, één van de jongeren die ook in buurtwerk 't Lampeke hun plek hebben terug aan het woord. Na Karrewiet en heel wat extra aandacht in het voorjaar en het dubbelgesprek met Karin Nelissen in het najaar (Vandaag op Eén) is het zeer belangrijk dat dit meegenomen wordt in het jaaroverzicht. Armoede is een complex verhaal vanuit heel wat structuurfouten in de maatschappij. Het was er al voor corona (ook de vele kinderen zonder laptop waren er ook al trouwens), het is verscherpt door corona en meer in the picture gekome. En het zal er na corona ook nog zijn en dus onze blijvende aandacht vragen. Ook in keuze die het beleid moet maken om te komen tot een solidaire samenleving.