In de pers: mooie buurt-samenwerking om overgang naar kleuterschool te versterken

In de pers: mooie buurt-samenwerking om overgang naar kleuterschool te versterken

Lees het Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws en VRT NWS/Radio 2.

Verschillende partners in de Ridderbuurt slaan de handen in elkaar om jonge kinderen meer kansen te geven bij de overgang van voorschoolse kinderopvang naar kleuteronderwijs: Sint-Jansschool, buurtwerk 't Lampeke (kinderwerking Fabota), kinderdagopvang de Slabbertjes en Kinderkuren. Voor een periode van 3 jaar krijgen we hiervoor middelen vanuit de Vlaamse overheid. Een brugfiguur zal specifiek worden ingezet om dit te realiseren. HIj wordt ingebed binnen de ploeg van buurtwerk 't Lampeke om van hieruit ondersteund te worden bij het realiseren van dit project. Meer info: karin@lampeke.be en inge@sintjanleuven.be.