Volle actie in Coronatijden

Volle actie in Coronatijden
Tijdens corona-tijden werken heel veel organisaties met een aanpak op maat voor kwetsbare groepen. Ook buurtwerk 't Lampeke doet dit. In verbinding met de lokale context en in afstemming met andere organisaties. Op de infografiek in bijlage krijg je een overzicht van onze specifieke acties voor de periode maart-mei 2020. Het toont aan hoe hoog de noden waren en hoe we mee verschil hebben kunnen maken voor heel wat mensen, jong en oud. Het vertelt ook hoe belangrijk buurtwerk kan zijn om vanuit buurtgerichte inbedding en relatie aan de slag te gaan met concrete vragen en noden. Met dank aan alle medewerkers (personeel en vrijwilligers) en steuners (financieel en logistiek) om dit mee te realiseren.