30 jaar Tube: een groot feest

30 jaar Tube: een groot feest
15/05/2018

Op 5 mei 2018 was het feest. Onze boot 'den Tube' bestond 30 jaar. Lees het artikel in de Rondom op blz. 4. Ga ook even kijken bij onze publicatie rond 30 jaar geschiedenis van de boot.

Bron: 
Rondom Leuven
    Share