ambitienota BOA als sterke schakel voor een geïntegreerd lokaal beleid

ambitienota BOA als sterke schakel voor een geïntegreerd lokaal beleid
01/06/2022

Samen met het Netwerk tegen Armoede, Demos, LEVL en de Gezinsbond maakte buurtwerk 't Lampeke een adviesnota vanuit de decretale transitie van de buitenschoolse kinderopvang van het Vlaamse naar het lokale niveau. Deze nota benoemt een grote bezorgdheid rond de plek van kwetsbare kinderen binnen deze transitie. In het jajaar, 30 september 2022, organiseerden we ook een dialoogvoormiddag in de werking hierover (meer info in jaarboek 2022) met relevante sprekers en getuigenissen.

Lees hier de adviesnota.