eigen publicaties

ambitienota BOA als sterke schakel voor een geïntegreerd lokaal beleid

01/06/2022

Samen met het Netwerk tegen Armoede, Demos, LEVL en de Gezinsbond maakte buurtwerk 't Lampeke een adviesnota vanuit de decretale transitie van de buitenschoolse kinderopvang van het Vlaamse naar het lokale niveau. Deze nota benoemt een grote bezorgdheid rond de plek van kwetsbare kinderen binnen deze transitie.

Helpende Handen in de kinderopvang

01/01/2013

Het Boek 'Helpende Handen in de kindervang' focust op het belang van werken rond hechting met jonge kinderen uit kwetsbare gezinnen in de kinderopvang. Het boek is een vaste waarde in opleidingen kinderzorg en bachelor pedagogie van het jonge kind. Het werd geschreven door Karen Daniëls en Greet Geenen. De realisatie & financiering van dit boek was enkel mogelijk door de prinses Mathildeprijs (2011).

verbindingsambassadeurs op pad

11/11/2022

Binnen het project 'Verbindingsambassadeurs' gingen vrijwilligers van Buurtwerk 't Lampeke, Koning Kevin en de Jeugddienst Leuven bij elkaars werking op bezoek. Ze deden onderzoek naar hoe elke organisatie omgaat met diversiteit in de eigen praktijk. Dit kreeg vorm in een mini--reportage.

jaarboek 2020

07/05/2021

we presenteren zoals elk jaar ons jaarboek 2020. Samen met de infografiek geeft dit een duidelijk en concreet beeld van onze werking in 2020. Vragen: info@lampeke.be.

jaarboek 2021

07/05/2022

We presenteren ons jaarboek 2021. Hier kan je het digitaal lezen, samen met de infografiek 2021. Je kan hier ook de pdf downloaden.

resultaten bevraging digitaliteit

01/02/2021
n 2020 heeft buurtwerk 't Lampeke sterk gezet op het verspreiden van laptops bij kinderen en jongeren. Onderwijs ging digitaal en heel wat gezinnen kwamen hierdoor in de problemen.

Jaarboek 2019

01/06/2020

Ons jaarverslag 2019 is klaar. In een nieuw en handiger formaat.

Overbruggen

27/11/2018

Op 27 november 2018 presenteerden we 'Overbruggen', een documentaire over het belang van duurzame bruggen in de strijd tegen armoede. Dit gebeurde in combinatie met de presentatie van het rapport 'Een drievoudige inbedding voor kwetsbare gezinnen' (i.s.m. met het HIVA) en een ondersteunend magazine.

Lezen is leuk

07/06/2018

De zomer staat voor de deur. Onze nieuwe website www.lezenisleuk.be kan ze alleen maar krachtiger maken.