De Rugzak/Leesmaatjes: lezen in de zomer is leuk

De Rugzak/Leesmaatjes: lezen in de zomer is leuk
30/06/2012

De Rugzak en Leesmaatjes zijn twee projecten, waarin we werken rond lees- en taalbevordering binnen de zomervakantie. We proberen met deze projecten te werken rond het concept ‘zomerverlies’. Zomerverlies houdt in dat kinderen uit kans- en taalarme gezinnen tijdens de lange zomervakantie een taalachterstand oplopen en op 1 september telkens opnieuw moeten bijbenen om mee te kunnen op school. Meer inhoudelijke informatie over deze projecten vind je op deze website bij kinderwerking Fabota onder deprojecten.

Wij bieden een brochure ‘Lezen in de zomer is leuk’ aan, geschreven door Sofie Brockmans en Fieke Tak. Deze brochure wil kinder- en speelpleinwerkingen, scholen en andere organisaties inspireren en ondersteunen om soortgelijke initiatieven op te zetten. Wij geven ook vorming op maat hierover. Meer info hierover vind je bij het onderdeel vorming op deze website. 

Je kan de brochure bestellen. Kostprijs: 5 euro, als je ze komt ophalen en 10 euro als wij ze opsturen met de post. Meer info: fabota@lampeke.be of  016/22.98.78.