internationale dag tegen armoede en sociale uitsluiting

 

        

 

Ga kijken naar www.armoedeknelt.be voor meer informatie over de huidige actie.

Doorheen de jaren is het Leuvens collectief tegen armoede een sterke motor geworden voor de jaarlijkse internationale de dag tegen de armoede en sociale uitsluiting (www.17oktober.be). Dit collectief bestaat uit mensen met en zonder kansarmoede-ervaring en werkt elk jaar opnieuw naar een actie vanuit een samen zoeken en terugkoppelen naar de verschillende werkingen.

Anno 2019 gaat het over een netwerk van volgende organisaties:  Buurtwerk 't Lampeke, Buurtwerk Casablanca (Riso Vlaams-Brabant), inloopcentrum de Meander (CAW Oost-Brabant), de Ruimtebaart (voorheen Leren Ondernemen), de stedelijke buurtcentra Leuven, de Wissel en ATD 4e wereld Leuven. De actie wordt ondersteund door de stad Leuven. Meer info in buurtwerk 't Lampeke bij sofie@lampeke.be & 016 23 80 19. Algemeen kan je ook bij armoedeknelt@gmail.com en www.armoedeknelt.be terecht.

We willen met dit Leuvens collectief tegen armoede het draagvlak van 17/10 blijven versterken en vergroten om een zo duidelijk en luid mogelijk signaal te geven: armoede is en blijft een schending van de mensenrechten. Luister ook even mee naar hun strijdlied.