wie zijn we?

Buurtwerk ’t Lampeke is gevestigd in de Ridderbuurt in Leuven. De vzw werkt rechtstreeks met de kansarme doelgroep. De werking is expliciet afgestemd op mensen binnen én buiten de buurt die, om welke reden ook, maatschappelijk kwetsbaar zijn of dat dreigen te worden. ’t Lampeke wil kansarmoede opmerken en doorbreken en ondersteunt mensen door samen met hen de problemen aan te pakken, door samen met hen op weg te gaan.

We streven naar een sociale mix: arm en rijk moeten elkaar beter leren kennen en samen dingen doen. Zo ontstaan er verbindingen tussen mensen én kansen om vooroordelen weg te werken. Daarom zetten we - samen met anderen - ook onze schouders onder projecten, die de buurt en de stad ‘beter’ maken.
 
De ontstaansgeschiedenis ligt in de jaren ’60. De werking groeide in de jaren, ’70, ‘80 en ’90 uit tot een vaste waarde in Leuven. Iedereen is welkom en kan er terecht met al zijn kleine en grote vragen. De werking biedt een gezellige plek en diverse activiteiten voor alle leeftijden. <geschiedenis>
 
De vzw bestaat uit vier deelwerkingen op verschillende locaties in de buurt. Deze deelwerkingen werken intensief samen. <deelwerkingen>
 
Buurtwerk ’t Lampeke is erkend als vereniging waar armen het woord nemen en als lokale dienst (binnen de sociale economie). Wij ontvangen ondermeer subsidies van stad Leuven, de Vlaamse Overheid en Kind en Gezin. <erkenningen en subsidies>