Internationale intentieverklaring

Internationale intentieverklaring

Wij zijn solidair met alle mensen die zich, hier en elders in de wereld, inzetten om aan schrijnende armoede een einde te maken. Wij willen ertoe bijdragen dat de waardigheid van ieder mens gerespecteerd wordt en dat iedereen daadwerkelijk toegang krijgt tot de Rechten van de Mens.
 
Wij willen onze krachten bundelen zodat ook mensen in (kans-)armoede en  sociale uitsluiting volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen. De jaarlijkse manifestaties op 17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede, zijn hiervoor een duidelijk publiek en sensibiliserend moment.
 
Wij vragen alle burgers, organisaties, lokale en nationale overheden en de Verenigde Naties om:
1. te erkennen dat de armsten zelf degenen zijn die het eerst in verzet komen tegen armoede;
2. de armsten te betrekken bij het uitdenken, uitvoeren en evalueren van het beleid dat hen aangaat. Dat beleid moet gericht zijn op een wereld zonder armoede, een wereld die het recht op gezinsleven, menswaardig werk en sociale, culturele en politieke participatie waarborgt.
3. de jaarlijkse manifestaties op 17 oktober zodanig te ondersteunen zodat de deelname van mensen die zelf in armoede leven centraal blijft staan op deze dag;
4. deel te nemen aan een voortdurende dialoog met deze groep mensen die door hun verzet tegen extreme armoede bouwen aan een vreedzame wereld.