vorming 'Helpende Handen in de kinderopvang'

We bieden vorming aan voor toekomstige kindbegeleiders en hulpverleners in de voorschoolse kinderopvang. Vanuit een jarenlange praktijk rond opvoedings- en gezinsondersteuning aan kansarme gezinnen kon buurtwerk ’t Lampeke dit thema op een krachtige manier bundelen, verbreden en verdiepen. Omdat kansarmoede een grote impact heeft op de ontwikkelingskansen is het immers van cruciaal belang dat (toekomstige) professionelen met zo veel mogelijk bagage meekrijgen om de zorg voor deze kinderen en hun ouders op een goede manier op te nemen. Veel aandacht gaat hierbij naar het stimuleren van een veilige hechting.

Karen Daniëls is de verantwoordelijke van de gezinswerking en schreef samen met Greet Geenen (auteur van het boek ‘Helpende Handen’, over gehechtheid in kwetsbare gezinnen) het boek ‘Helpende Handen in de kinderopvang’. In dit boek wordt stilgestaan bij het werken aan een veilige gehechtheid in de kinderopvang. Er wordt beschreven hoe kinderverzorgsters en andere begeleiders van kinderen tussen 0 en 3 jaar een veilige gehechtheidsrelatie kunnen opbouwen met ‘hun’ kinderen, met specifieke aandacht voor kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Je kan het boek bestellen via bestelling@lampeke.be (19,50 euro).