Deelwerkingen

Buurtwerk 't Lampeke heeft vijf deelwerkingen verspreid over de buurt. Buurtwerk ’t Lampeke is meer dan de optelsom van de vijf deelwerkingen. We zijn een geïntegreerde buurtwerking: de viif deelwerkingen versterken, beïnvloeden en ondersteunen elkaar. Elke deelwerking heeft op deze website zijn eigen stek, waarin wordt voorgesteld waar ze voor staat en wat ze aanbieden/organiseren.

Dagopvang de Wurpskes : dagopvang voor 10 baby's en peuters, met veel aandacht voor de ontwikkelingskansen van elk kind. Er is een duidelijke plaats voor opvoedings- en ouderondersteuning. Ouders worden intensief begeleid en krijgen kansen om samen met hun kinderen verder te groeien in de opvoeding.
 
Contact:
Riddersstraat 60/5 - 3000 Leuven
016 20 15 34 - wurpskes@lampeke.be
 
Prego, de gezinswerking: het werken met gezinnen staat centraal in onze werking. Prego staat voor preventieve gezinsondersteuning. Sinds 2018 benoemen we dit ook als een aparte deelwerking. Met de gezinswerking richten we ons naar gezinnen met jonge kinderen. Gezinnen die gebruik maken van onze dagopvang en kinderwerking, maar ook gezinnen, die in de buurt wonen. Iedereen is welkom om onze ontmoetingsmomenten (dinsdag en vrijdag).
 
Contact: 
Ridderstraat 49 (ontmoetingsruimte op de eerste verdieping van sociale huisvesting Fabota)
0483 68 26 80 - gezinnen@lampeke.be
 
Kinderwerking Fabota : Fabota werkt met kinderen tussen 2,5 en 14 jaar buiten de schooluren. Er is een aanbod van huiswerkbegeleiding, woensdagnamiddag- activiteiten, speelpleinwerking. Daarnaast wordt er met verschillende projecten gewerkt (circus, percussie, tuinieren,...). Er is veel aandacht voor onderwijs en er wordt expliciet gewerkt rond taalstimulering. Ouders hebben een duidelijke plek: ze worden binnen de werking in de opvoeding ondersteund en bege- leid en hebben inspraak via de oudergroep.
 
Contact:  
Riddersstraat 33 - 3000 Leuven
016 22 89 78 - fabota@lampeke.be
 
 
Jongerenwerking den Tube: den Tube werkt met 12- tot 24-jarigen, in twee leeftijdsgroepen. De uitvalsbasis is een oud vrachtschip, omgebouwd tot een drijvende activiteitenruimte. Via een wekelijkse vergadering hebben de jongeren inspraak in het gevarieerde aanbod: een voetbalcompetitie, computerlessen, koken, op kamp gaan. We geven jongeren ook een stem naar het beleid toe.
 
Contact:
Kolonel Begaultlaan - 3012 Wilsele
(geen huisnummer, want het is een boot die aan de vaart ligt)
016 20 65 91 - dentube@lampeke.be
correspondentieadres = Riddersstraat 147, 3000 Leuven
 
Buurthuis ‘t Lampeke : Buurthuis ’t Lampeke richt zich tot de volwassenen en gezinnen. Het sociaal restaurant biedt dagelijks een middag- en een avondmaal. Er zijn uitstappen en werkgroepen rond wonen, gezond- heid en cultuur. We gaan jaarlijks op vakantie, er is een juridisch spreekuur... Via het buurtforum beslissen de bezoekers mee hoe het buurthuis draait. Er is veel aandacht voor individuele vragen, begeleiding en beleidsbeïnvloeding. Het buurthuis runt in de buurt ook een tweedehandswinkel ‘den Bokal’ en de ontmoetingsruimte ‘De Dageraad’ (in de sociale woonblokken van het Vriesenhof).
 
Contact:  
Riddersstraat 147 - 3000 Leuven
016 23 80 19 - buurthuis@lampeke.be