buurtwerk

Buurtwerk ’t Lampeke bestaat in 2020 50 jaar. Vanaf de oprichting in 1970 was het een prioriteit om te werken binnen en aan ‘onze’ Ridderbuurt. De specifieke samenstelling van de bewoners was toen en is nu nog steeds een belangrijke reden net in deze buurt een uitgebreide werking te organiseren. Er is de historiek van een industriële arbeidersbuurt (wat heel wat armoede met zich mee bracht) met o.a. heel veel straten met kleine arbeidershuisjes. Er is de hoge concentratie van sociale huisvesting, opgestart midden de jaren ’60 met grote woonblokken, en in een latere fase meer verscheidenheid aan soorten sociale huisvesting. En gekoppeld aan deze sociale huisvesting heeft deze buurt dus (blijvend) een grote groep maatschappelijk kwetsbare bewoners.

Er is het gebied rond de Vaartkom in volle beweging. Er is het grote verschil tussen vernieuwde straten & woonerven en andere delen van de buurt die dringend aan renovatie toe zijn. Er is de problematiek van te dure koop- en huurhuizen, waardoor oorspronkelijke gezinnen moeten verhuizen (vluchten) naar de steenwegen net buiten de ring of nog verder.

Het blijft anno 2020 een boeiende uitdaging om te werken met deze mix van oorspronkelijke bewoners, studenten in gemeenschapshuizen of op kot, nieuwe bewoners in grote diversiteit, jonge ‘tweeverdienersgezinnen’, alleenstaanden op studio’s of op een studentenkamer, vluchtelingen ...

Als buurtwerking hebben wij ons steeds binnen deze buurt gesitueerd en acties en activiteiten ontwikkeld om samen met de buurtbewoners deze buurt leefbaar te maken en te houden. 

Na 50 jaar buurtgerichte werking hebben we een duidelijke plek in deze buurt. Dit betekent een enorme meerwaarde in het bereiken van (nieuwe) mensen, het ontwikkelen van (nieuwe) acties en activiteiten en het realiseren van doelstellingen. We zijn op 40 jaar tijd uitgegroeid tot een sterke boom met dikke en lange wortels, verspreid over de volledige buurt. Het feit dat we verschillende laagdrempelige locaties in de buurt hebben, is doorheen de jaren gebruikt om het buurtgerichte aspect te versterken.

Onze viif deelwerkingen richten zich expliciet naar de buurt en haar bewoners. Er is een divers aanbod voor alle leeftijdsgroepen. Vanuit onze brede basiswerking maken (groepen) mensen verbindingen met elkaar en met de buurt. 

Daarnaast zijn er in de Ridderbuurt diverse organisaties binnen de sociale en de welzijnssector actief. We hebben verschillende straat- en buurtcomités. Er zijn ook twee scholen, die zich zeer duidelijk naar de buurt toe profileren. Buurtwerk ’t Lampeke kiest ervoor om tot samenwerking te komen met al deze partners. We ondersteunen acties en activiteiten van andere organisaties en bieden onze expertise en infrastructuur aan. We ontwikkelen zelf, liefst samen met deze organisaties, nieuwe acties en activiteiten.

De stad Leuven geeft ons vanuit een structurele erkenning ook een duidelijke opdracht en middelen om buurt- en wijkgericht te werken en de bewonersbetrokkenheid te bevorderen, met extra aandacht voor de maatschappelijk kwetsbare doelgroep. Doorheen onze lange geschiedenis werken we zo constructief en structureel samen met de lokale overheid en kunnen we de stem van de buurtbewoners versterken naar het lokale beleid toe.