erkenningen en subsidies

Als buurtwerking hebben we vier belangrijke structurele erkenningen, gekoppeld aan subsidies. Dit is essentieel in ons bestaan en het verder kunnen uitbouwen van onze werking. We zijn er – door onze geschiedenis heen – in geslaagd om vanaf 2005-2006 een groot deel van onze subsidies structureel te maken. Dit zorgt voor zekerheid en maakt het mogelijk om kwaliteitsvolle toekomstplannen te maken binnen een meerjarenperspectief, zonder elk jaar opnieuw te moeten afwachten of we dit wel betaald zullen krijgen. We beschouwen deze belangrijke erkenningen ook als een erkenning en waardering voor ons jarenlange werk.

Daarnaast maken we jaarlijks dossiers op om specifieke projecten gefinancierd te krijgen. Deze projecten voeden onze basiswerking en het beleidsmatig werken. Het gaat hierbij zowel over korte projecten als over projecten die over meerdere jaren lopen. We waken er heel sterk voor dat deze projecten ingebed zijn in de basiswerking en achteraf (in een bepaalde vorm) kunnen blijven bestaan. Voor deze projectsubsidies verwijzen we telkens naar het jaarverslag.
 
    Share