over deze site

Deze website werd in 2010 gebouwd door  onder coördinatie van Dries Wiercx, met dank aan Bram Wiercx voor de hulp in de conceptfase. Heel wat mensen: personeel en vrijwilligers, werkten mee binnen de zoektocht om tot deze website te komen. Heel wat mensen werken mee om deze website actueel te houden met tekst- en beeldmateriaal. Een grote dank je wel aan iedereen hiervoor.

 Indien je materiaal gebruikt van deze website hebben graag dat je toestemming vraagt via lieven.verlinde@lampeke.be voor teksten en foto's en hiervan melding doet bij het gebruik van het materiaal.