geschiedenis

We zijn momenteel volop bezig aan de opmaak van deze geschiedenis, die een mooi overzicht geeft van intussen meer dan 40 jaar buurtwerk. Met een overzicht van de belangrijke mijlpalen in onze geschiedenis en een aantal belangrijke evoluties. We gaan terug tot het prille begin in 1970 (en eigenlijk was het al een beetje vroeger).

Momenteel vind je hier - als primeur en als opwarmer - reeds de geschiedenis van dagopvang de Wurpskes. Klik hier, lees en/of download deze tekst. De rest van de geschiedenis volgt, deelwerking per deelwerking in het komende jaar. Veel leesplezier met dit eerste deel.

    Share